Zaměstnanci školní jídelny

Ředitel ZŠ a MŠ Sivice: PeadDr. Pavel Vrtěl

Vedoucí školního stravování: Eva Čermáková
Školní šéfkuchařka: Milena Jarolímová
Kuchařka: Mirka Smutná