Sportovní kroužek

Pro mladší školní děti (1. - 3. třída)

V pondělí ve 13 hodin s paní učitelkou Petrou Kratěnovou.

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty