Sportovní kroužek

Pro mladší školní děti (1. - 3. třída)

V pondělí ve 13 hodin s paní učitelkou Stáňou Matušinovou.