Věř mi, kompostujeme

Mezinárodní projekt Erasmus+ ve školním roce 2021/22 společně se slovenskou školou z Trenčianských Teplic

Myšlenkou projektu je na teoretické ale i praktické úrovni pochopit, jak správně v souladu s přírodou likvidovat bioodpad prostřednictvím kompostování a vermikompostování.

Tímto poznáním a prostřednictvím formálních a neformálních aktivit pochopit růst rostlin a budovat správné postoje k ochraně životního prostředí.

Během realizace projektu plánujeme:

- teoretické a praktické vzdělávací aktivity v hodinách přírodovědy a pracovního vyučování

- besedy s odborníky, exkurze

- Vermihlídky  -  skupina dětí sbírá bioodpad po třídách, stará se a doplňuje vermikompost, udržuje vlhkost ve vermikompostéru, odebírá hnojivo, vzniklý kompost a žížalí čaj

- Pěstitelské stanice - skupina žáků, které se průběžně starají o pěstování rostlin

- přeneseme osvětu do rodin

- uskutečníme výměnu zkušeností, virtuální střetnutí prostřednictvím videokonferencí, vzájemnou žákovskou mobilitu do družební školy

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty