Základní a mateřská škola Sivice

Představujeme Vám Základní a mateřskou školu Sivice, školu prvního stupně ZŠ od 1. do 5. ročníku, kterou  61  žáků. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny. V přízemí naší budovy navštěvuje 50 dětí  3 oddělení Mateřské školy Sivice.

Dlouhodobá koncepce školy vychází z našeho vzdělávacího programu „Škola pro každého“. Naší prioritou je péče o každého žáka, individuální přístup, práce s nadanými žáky, respektování a rozvoj osobnosti, integrace žáků s poruchami učení a chování. Ke komfortu  vzdělávání na naší škole dále patří vysoká aprobovanost pedagogů, kvalitní materiálně technické vybavení, optimální počet dětí ve třídách, výuka angličtiny již od 1. ročníku, spolupráce s rodilým mluvčím angličtiny, prostorná tělocvična, herna, keramická dílna, rozmanitá nabídka aktivního využití volného času, snadný přístup k internetu, možnost objednání svačin a obědů,  atraktivní výchovně vzdělávací exkurze, projektové dny, realizace mezinárodních projektů, kurz plavání a další. Díky bezbariérovým přístupům, výtahu, schodolezu  a vybavenosti pro vozíčkáře, nabízíme i možnost školní docházky pro tělesně postižené.

Veřejnosti jsou známy naše každoroční akce – výstavy, vánoční jarmark, dětský karneval, Den dětí, školní akademie, škola v přírodě a jiné….

Když si vyberete tuto školu, setkáte se s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů. A nudit se rozhodně nebudete. Rozmanitost školních i mimoškolních aktivit čeká jen na Vás. Pojďte a podívejte se na naše webové stránky nebo jednoduše nás přijďte kdykoliv navštívit.

Školní dokumentace, určena pro veřejnost, je k nahlédnutí u ředitele školy, na chodbě 1. patra školy nebo na webových stránkách školy.

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty