Škola v přírodě

17. - 21. 6. 2024 

Před školou ...

Kulturní a zábavné odpoledne před sivickou školou...

Výlet do Itálie

Arezzo 20. - 23. 5. 2024

Plavání

ve Vyškově...

Zápis do 1. třídy

na školní rok 2024/25

Velikonoce

ve škole....

Turnaj v přehazované

žáci naší školy získlali 2. místo...

ZŠ a MŠ Sivice

vítejte na stránkách naší školy

ZŠ a MŠ Sivice
okres Brno-venkov

Představujeme Vám Základní a mateřskou školu Sivice, školu prvního stupně ZŠ od 1. do 5. ročníku, kterou navštěvuje přes 70 žáků. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny. V přízemí naší budovy navštěvuje 50 dětí  3 oddělení Mateřské školy Sivice.

Dlouhodobá koncepce školy vychází z našeho vzdělávacího programu „Škola pro každého“. Naší prioritou je péče o každého žáka, individuální přístup, práce s nadanými žáky, respektování a rozvoj osobnosti, integrace žáků s poruchami učení a chování. Ke komfortu  vzdělávání na naší škole dále patří vysoká aprobovanost pedagogů, kvalitní materiálně technické vybavení, optimální počet dětí ve třídách, výuka angličtiny již od 1. ročníku, spolupráce s rodilým mluvčím angličtiny,  prostorná tělocvična, herna, keramická dílna...

více

Kontakt

Ředitel školy

PaedDr. Pavel Vrtěl

Adresa

ZŠ a MŠ Sivice
Sivice 131
664 07 p. Pozořice

Oddělení

Škola

+420 544 226 555,
+420 776 320 402
27-9331440247/0100

Družina

+420 544 226 555

Školka

+420 544 226 119,
+420 605 776 221

Jídelna

+420 533 534 253
27-9331440247/0100