Videokonference se Slovenskem

2. 12. 2021

Virtuální setkání žáků sivické školy s dětmi ze ZŠ Trenčianské Teplice na Slovensku.

Po úvodním pozdravu a představení si děti představily, jak pokračují ve vermikompostování a třidění odpadu.