Slovenská mobilita v Sivicích

Sivice 16. - 20. 5. 2022

Pondělí: Prohlídka školy, prezentace slovenských dětí, wermikompostujeme - ukázka a představení přírodovědné učebny v sivické škole,  workshop - "Klíčíme, pěstujeme mikrozeleninu"

Úterý:  Vědecký den u rybníka - terenní laboratoř umožnila dětem zkoumání kvality vody u rybníka několika zbůsoby

            Workshop - atmosféra kolem nás

Středa: Exkurze do Sonnentoru, návštěva parku v Lednicích

Čtvrtek: Společné vyučování českého jazyka, matematiky a přírodovědy

Pátek: Kvíz získaných poznatků celého týdne v mezinárodních týmech, vyhodnocení

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty