Česká mobilita na Slovensku

Trenčianské Teplice 6. - 10. 6. 2022

Pondělí: Prohlídka školy,  prezentace českých žáků ve škole, workshop "Třídění odpadů", soutěž v třídění odpadů, prohlídka města Trenčianské Teplice, minigolf

Úterý: Přednáška ve škole Zero Waste společnosti Bezobalis, exkurze ve městě - likvidace a třídění odpadu ve městě, exkurze ve firmě Elkoplast, workshop ve škole - "Vaříme a zdravě jíme", koupání

Středa: Exkurze - Vetropack Nemšová, návštěva minifarmy Uhliská, sportování v parku

Čtvrtek: Výuka ve škole - slovenský jazyk a matematika, workshop - výroba mýdla, exkurze v prodejně a firmě Mydlovo, nákup dárečků domů, koupání

Pátek: Kvíz ve škole - monitoring získaných poznatků z mobility na Slovensku, vyhodnocení týdne, odevzdání certifikátů

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty