Základní škola

Základní škola v Sivicích je škola 1. stupně. Učíme 5 ročníků v pěti třídách. Školu navštěvují nejen děti ze Sivic, ale přijíždí i z nedalekých vesnic. Naším učebním dokumentem je Školní vzdělávací plán "Škola pro každého"...

Na škole je 5 plně kvalifikovaných učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 2 asistentky pedagoga a 1 nepedagogický asistent. Cizí jazyk (angličtina) se zařazuje do učebních osnov už od 1. ročníku. Po skončení docházky na 1. stupni žáci přecházi na školu 2. stupně do nedalekých Pozořic. Někteří naši žáci byli úspěšně přijati na osmiletá gymnázia.

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 64 žáků:
1. ročník - 12 žáků - vyučuje Mgr. Milada Vrtělová
2. ročník - 11 žáků - vyučuje Mgr. Eva Skočovská
3. ročník - 11 žáků - vyučuje Mgr. Romana Rychtáriková
4. ročník - 12 žáků - vyučuje PaedDr. Pavel Vrtěl
5. ročník - 18 žáků - vyučuje Mgr. Stanislava Matušinová