Třídíme odpad

5. 11. 2021

Do naší nové přírodovědné učebny přibývají rostliny a výukové nástěnky. Učíme se přiřazovat odpad do správného kontejneru.

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo, …). Základem označení je barva kontejneru, která je funkční jak z hlediska rychlé orientace, tak z hlediska mezinárodní komunikace.

Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Děti si  nanečisto vyzkoušely třídění odpadů, které si samy vytvořily v hodině výtvarné výchovy. Rozpoznat barvy kontejnerů pro tříděný odpad bylo jednoduché.

Závěrem a odměnou byla známá hra "Černý Petr" v podobě třídění odpadů.

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty