Dramatický kroužek

Pro malé herce a herečky je určen  dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Romany...

Ve čtvrtek po vyučování...