Dramatický kroužek

Pro malé herce a herečky je určen  dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Romany...

Ve čtvrtek po vyučování...

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty