Zápis do 1. třídy

11. 4. 2023

K zápisu do 1. třídy na školní rok 2023/24 přišlo 20 dětí....


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno (nebude rozesíláno)

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly)
  • předpokládaný termín zveřejnění je 28. dubna 2023

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční  4. září 2023 po slavnostním zahájení.

  • Mateřská škola
  • Školní družina
  • Školní jídelna
  • Aktuality
  • Akce školy
  • Kontakty