Pozorujeme vývoj motýla

30. 5. 2024

Ve třídě měly děti možnost sledovat, jak maličké housenky rostou, proměňují se v kukly a jak se z kukel líhnou krásní motýlci. Po vylíhnutí jsme společně motýlky krmili květy a šťávou z ovoce a nakonec jsme je vypustili do přírody.