Nemocnice zvířátek

16. 5. 2022

Děti navštívily improvizovanou Nemocnici zvířátek v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek a zapojily se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné školy zdravotnické Brno v roli lékařů si poslechly, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. V nemocnici byly ambulance, čekárny a centrální příjem, lékárna či rentgen jako ve skutečné nemocnici. V roli sestřiček  děti provázely studentky Vyšší odborné školy zdravotnické Brno.

Cílem projektu je upozornit děti hravou formou na to, jak je důležité chránit své zdraví, používat ochranné pomůcky, např. helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení a také dbát na rady dospělých. Klademe si za cíl poučit děti o tom, co mají dělat, pokud se stane nehoda či úraz.

Děkujeme studentkám ze zdravotnické školy a Markétě Valíčkové, která pomohla tuto akci zprostředkovat:-)