Zápis do školy

Náhled obrázku

20. 1. 2010 K zápisu do 1. třídy přišlo 8 dětí...

8 předškoláků přišlo k letošnímu zápisu do 1. třídy. Předpokládané 3 odklady školní docházky napovídá, že ve školním roce 2010 - 2011 bude 1. ročník navštěvovat 5 žáků. Z toho jsou 2 děvčata a 3 chlapci. Všichni byli u zápisu moc šikovní a my se na budoucí školáky 1. září moc těšíme.