Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024 - 25

2. 4. 2024

proběhne v úterý 9. 4. 2024 od 15 - 16.30 hodin.

Zápis je určem dětem narozeným v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětem s odkladem školní docházky z loňského roku.

Dokumenty k zápisu: zápisní list, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, souhlas se zpracováním osobních údajů, kopie rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad, je potřeba přinést doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a zprávu od pediatra a vyplnit žádost o odklad školní docházky.

V případě, že se nebudete moci zápisu zúčastnit, kontaktujte p. ředitele PaedDr. Pavla Vrtěla na tel. č.: 776320402.

Zádost o odklad

Žádost o přijetí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápisní list


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno (nebude rozesíláno)

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly)
  • předpokládaný termín zveřejnění je 26. dubna 2024

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční  2. září 2024 po slavnostním zahájení.